Multilingual Turkish Dictionary

SAÇMALAŞMAQ

SAÇMALAŞMAQ : Turuz Dictionary

geçimsizləşmək. uyuşmamaq. anlaşmamaq. yarğaşmaq. çatışmaq. tutaşsızmaq. törüşsüzmək. duruşsuzmaq. duruşsuzmaq. qonuşsuzmaq. barışsızmaq. varışsızmaq. boluşsuzmaq. oluşsuzmaq. biçişsizmək. çapışsızmaq. qılışsızmaq. çatışsızmaq. qaqırcışmaq. büküşsüzmək. tərsişmək. diklinmək. çatışmazmaq. donquzmaq. tonğuzmaq. tonqazmaq. toqqazmaq. danqazmaq. qısıqlanmaq. qıslanmaq. qısnaşmaq. qıtnaşmaq. girtişmək. kitrişmək. korluq yapmaq. qasrışmaq. inadlaşmaq. tıxzıqmaq. pisgizişmək. pisqılışmaq. yozlaşmaq. çapqınlaşmaq. əxlaqsızlaşmaq. qınıqlıq, pisrəfdar, bədəxlaqlıq, köndələnlik, çöndələnlik, döndələnlik, yöndələnlik, yandalanlıq, korazalıq, korazalıq, çalabalıq, çalıqlıq, xuysuzluq edmək. çalçınmaq. cürgüşməmək. türgüşməmək. gəlişinmək. saziş götürməmək

SAÇMALAŞMAQ : Turuz Dictionary

geçimsizləşmək. uyuşmamaq. anlaşmamaq. yarğaşmaq. çatışmaq. tutaşsızmaq. törüşsüzmək. duruşsuzmaq. duruşsuzmaq. qonuşsuzmaq. barışsızmaq. varışsızmaq. boluşsuzmaq. oluşsuzmaq. biçişsizmək. çapışsızmaq. qılışsızmaq. çatışsızmaq. qaqırcışmaq. büküşsüzmək. tərsişmək. diklinmək. çatışmazmaq. donquzmaq. tonğuzmaq. tonqazmaq. toqqazmaq. danqazmaq. qısıqlanmaq. qıslanmaq. qısnaşmaq. qıtnaşmaq. girtişmək. kitrişmək. korluq yapmaq. qasrışmaq. inadlaşmaq. tıxzıqmaq. pisgizişmək. pisqılışmaq. yozlaşmaq. çapqınlaşmaq. əxlaqsızlaşmaq. qınıqlıq, pisrəfdar, bədəxlaqlıq, köndələnlik, çöndələnlik, döndələnlik, yöndələnlik, yandalanlıq, korazalıq, korazalıq, çalabalıq, çalıqlıq, xuysuzluq edmək. çalçınmaq. cürgüşməmək. türgüşməmək. gəlişinmək. saziş götürməmək