Multilingual Turkish Dictionary

SAÇPARA

SAÇPARA : Turuz Dictionary

sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)}. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik

SAÇPARA : Turuz Dictionary

sovca. sovac. sovcara. (> sufcə (fars)}. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. qığmığ. qırıs. qırıntı. qıyıntı. qırcıq. qığqım. töküntü. xılxa. kilkə. gilgə. kitgə. qırqa. qırxım. çıxar. çıxıntı. kəsmənti. xırım xırda. biçqırt. bıçqıt. kəsəs. oğuntu. qırıs. qırıntı. qıyıntı. gircik