Multilingual Turkish Dictionary

SAÇRIC

SAÇRIC : Turuz Dictionary

salğarsız. saçrac. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar

SAÇRIC : Turuz Dictionary

salğarsız. saçrac. dağsavur. dağsavurçu. hörənsiz. örənsiz. qanıqmayan. korsutan. qənaət edməyən. müsrif. israfkar