Multilingual Turkish Dictionary

SAÇUL

SAÇUL : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaçul. çapul. dalasan. tələsən. ivəcən. ivəgən. evəcən. evəgən. əcələçi

SAÇUL : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçma, səfeh söz. (# saluç: hekmət)

SAÇUL : Turuz Dictionary

kül. açı. açul. yanıqan, oddan açılan, qalan tortu, torut, çöküt.
kül tökən: (ərə görə) əş. arvad. qarı. qadın

SAÇUL : Turuz Dictionary

səril. sərvil. savrul. dağıl!. dalığ!. dalğın!

SAÇUL : Turuz Dictionary

kül. açı. açul. yanıqan, oddan açılan, qalan tortu, torut, çöküt.
kül tökən: (ərə görə) əş. arvad. qarı. qadın

SAÇUL : Turuz Dictionary

səril. sərvil. savrul. dağıl!. dalığ!. dalğın!