Multilingual Turkish Dictionary

SAĞLIQ BİLİMİ

SAĞLIQ BİLİMİ : Turuz Farsca - Türkce

sağtın sağatuq. (sağlıq, səlamətlik bilimi) hijyen