Multilingual Turkish Dictionary

SAATBASAAT

SAATBASAAT : Azerbaijani English Dictionary

z. hourly, every hour, every moment

SAATBASAAT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

zərfVaxt keçdikce, saat-dan-saata, durmadan artaraq. Yağış saatba-saat güclənir. Camaatın sayı saatbasaat artır.
Səri-kuyin məhşər, qəddin qiyamət; Qiya-mət edərsən saətbəsaət. Q.Zakir.