Multilingual Turkish Dictionary

SAATIN ƏQRƏBƏSİ

SAATIN ƏQRƏBƏSİ : Turuz Farsca - Türkce

qoğan qovan.
çəkənil, qapanıl (miğnatisli) sarqacı sürəkli (hər vax) quzeyi göstərən arac. qartı (< qaramaq). yönəc. yöntəc. qutbnəma