Multilingual Turkish Dictionary

SABİT QƏDƏM QALAMAZ

SABİT QƏDƏM QALAMAZ : Turuz Farsca - Türkce

qayar
özgəyə tutulan, sabit qədəm qalamaz (qayar). (qayra uyan, qaya qalar)