Multilingual Turkish Dictionary

SABANTA

SABANTA : Turuz Dictionary

sabanda. səpində. əkində. şuxumda.
əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün: ütgün. ortğun. biçin)

SABANTA : Turuz Dictionary

sabanda. səpində. əkində. şuxumda.
əkində sandırış olsa, örtgündə ortuş olmaz. (sandırış: düşünmə. təfəggür. hesab kitab) (ortuş: irtiş. odlaşma, uruşma). (örtgün: ütgün. ortğun. biçin)