Multilingual Turkish Dictionary

SABITMAQ

SABITMAQ : Turuz Dictionary

sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə.
sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək.
qələmin ucun çox soğrutsanız, tez sınar

SABITMAQ : Turuz Dictionary

sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə.
sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. nərsənin ucun incədib uzatmaq. ititmək.
qələmin ucun çox soğrutsanız, tez sınar