Multilingual Turkish Dictionary

SABOTAGE ALERT TEAM

SABOTAGE ALERT TEAM : English Turkish military

SABOTAJ ALARM TİMİ:Alarmları, olağanüstü durumları veya gayri nizami hareketleri karşılamada ilk takviye unsurunu teşkil eden iki veya daha çok personel. Bak. "security alert team"