Multilingual Turkish Dictionary

SADƏCÜMLƏ

SADƏCÜMLƏ : Turuz Farsca - Türkce

saya tümlə (saya: sığ.silik. ucuz. yenil. törək. yörək. sadə. bəsit)