Multilingual Turkish Dictionary

SAHİBƏ

SAHİBƏ : Azerbaijani English Dictionary

i. mistress; [ev sahibəsi] hostess

SAHİBƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Qadın sahib. [Qehreman:]
Qarşımda kişi libası geymiş ev sahibəsi uzan-mışdı. H.Nezerli. Qadın içəridə ev sahibəsi əvəzinə Tahiri görəndə donub qaldı. M.Hü-seyn. Gülü xanım ev sahibəsinin zəhmətə düş-məyini istəməsə də, Əlikrama iştaha gəldi. B.Bayramov.