Multilingual Turkish Dictionary

SAJIN

SAJIN : Azerbaijani English Dictionary

i. [2,134 m] sazhen [ˌsaʒen]

SAJIN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[rus.] Metr sisteminin tetbiqinden evvel işlenmiş 2,134 m-e beraber uzunluq ölçüsü. [Qurban:] Molla əmi, yaman adamın quyusunda işləyirəm, quyu indi otuz sajından aşağı enmiş(dir). A.Şaiq. [Toğrul] yüz addım keçdikdən sonra bir sajın hündürlükdə açıq-lıq bir təpəyə çatdı. H.Nezerli.