Multilingual Turkish Dictionary

SAKİNLƏŞƏR

SAKİNLƏŞƏR : Turuz Farsca - Türkce

toxdanar bitər. yaddan çıxar.
ayrılıqlar uzun yolda toxdanar. (ötün ötər keçən itər). (ötün: tarix. zaman)