Multilingual Turkish Dictionary

SAKİNLƏŞDİRƏN

SAKİNLƏŞDİRƏN : Turuz Farsca - Türkce

avutan
könlüm avutan yox