Multilingual Turkish Dictionary

SAKİTLƏŞMƏ

SAKİTLƏŞMƏ : Turuz Farsca - Türkce

toxsağ diniş.
ağrılarım tosağ bilmir

SAKİTLƏŞMƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Sakitleşmek"denf.is.