Multilingual Turkish Dictionary

SAKATÎ

SAKATÎ : Turkish Risale

Yanlışları çok olan muharrir veya şâir

SAKATÎ : Ottoman Turkish

Yanlışları çok olan muharrir veya şâir