Multilingual Turkish Dictionary

SALACI

SALACI : Arin Turkish Etimology Dictionary

hər bir nərsənin (salanın qabın təxdənin kimi) altına qoyulan dayancaq. paya. atdığ. döşək

SALAÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

salçı. savaçı. xəbərçi. müxbir

SALAÇI : Turuz Dictionary

qıbraq. kinrək. qurumsaq. biribirinə kiplədən, quran, bağlayan. yolsuz birləşmələrə araçılıq, dəllallıq edən kimsə.
buda o pozuğun qıbrağıdır

SALAÇI : Turuz Dictionary

qıbraq. kinrək. qurumsaq. biribirinə kiplədən, quran, bağlayan. yolsuz birləşmələrə araçılıq, dəllallıq edən kimsə.
buda o pozuğun qıbrağıdır