Multilingual Turkish Dictionary

SALAHAT

SALAHAT : Turkish Risale

Sâlihlik, günahsız ve temiz oluş, dindarlıkta çok ileri olmak hâli

SALAHAT : Ottoman Turkish

Sâlihlik, günahsız ve temiz oluş, dindarlıkta çok ileri olmak hâli

SALÂHAT : Ottoman Turkish

  günahsızlık ve temizlik, dindarlık