Multilingual Turkish Dictionary

SALAMƏLEYKÜM

SALAMƏLEYKÜM : Azerbaijani English Dictionary

i.
Peace be on you; [The formal greeting of Moslems to each other]; Salaməleyküm! How do you do?

SALAMƏLEYKÜM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

SALAMüNƏLEY-KUM bax salam. [Cümşüd bey:] Salam-əleyküm, qonşu, nə kefdəsən. E.Sultanov. [Hüseynqulu bey:] Məşədi Ibad, salamün-əleyküm, a kişi, bu nə işdir, eşitdim ki, qızın iki adaxlısı vardır. U.Hacıbeyov.

SALAMƏLEYKÜM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. bot. Bataqlıqlarda, rütubetli yerlerde, bezen alaq kimi ekinlerde biten bir bitkinin adı. Salaməleyküm cinsinin nümunələri bataqlıqlarda, rütubətli yerlərdə, bəzən alaq kimi əkinlərdə yayılan çoxillik və ya birillik bitkilərdir. H.Qedirov.