Multilingual Turkish Dictionary

SALCA

SALCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalaca. azacıq. azca. yoxacıq. kəmisi. alaca.
bir salιm: bir çalιm. bir az.
tomat əbəsi. tomat şirəsi. rubb

SALÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

saçıq. cacıq. ( < saçmaq).
salad. çeşitli nərsələrdən düzələn soyuq yemək.
salaq. alqın. abdal. ənayi

SALÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

sos. qarla. qarlı.
suyuq salça, sos: çəkov. keçab.
bamador salçası: qaravu

SALÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

tım. sos

SALCA : Turuz Dictionary


(salcıq: kiçik qısqaç). gərpətin. kərmətin. gərməçin. kərpətin. gərmətin. kərməçin. qısqaç çeşiti. iki çapraz parçadan oluşan, çivi, diş kimi nərsəni, dimdiyi ilən sıxaraq qırıb, yada çıxaran arac.
kənə. gənə. qırnı. qıra. qırat. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa. sağırtqu. (qan içən)

SALCA : Turuz Dictionary


(salcıq: kiçik qısqaç). gərpətin. kərmətin. gərməçin. kərpətin. gərmətin. kərməçin. qısqaç çeşiti. iki çapraz parçadan oluşan, çivi, diş kimi nərsəni, dimdiyi ilən sıxaraq qırıb, yada çıxaran arac.
kənə. gənə. qırnı. qıra. qırat. sağırtlaq. sağırtqı. sağırtqa. sağırtqu. (qan içən)

SALÇA : Turkish Turkish

yemeklere konulmak için yapılan domates ya da biber ezmesi

SALÇA : Turkish Turkish

kimi yemeklere ve en çoğu et yemeklerine domates, bahar gibi şeylerle yapılan sos

SALÇA : Turkish English

n. tomato paste, sauce