Multilingual Turkish Dictionary

TA'ZİR-İ TE'DİB

TA'ZİR-İ TE'DİB : Turkish Risale

Âkıl bâliğ olduğu halde henüz mükellefiyet çağında bulunmayan bir çocuğun yaptığı bir suçtan dolayı hakkında te'dib ve ta'zib maksadıyla yapılan ta'zirdir

TA'ZİR-İ TE'DİB : Ottoman Turkish

Âkıl bâliğ olduğu halde henüz mükellefiyet çağında bulunmayan bir çocuğun yaptığı bir suçtan dolayı hakkında te'dib ve ta'zib maksadıyla yapılan ta'zirdir