Multilingual Turkish Dictionary

TAƏT EDMƏ

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

qulluqçuluq

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapınçılıq edmə tapışçılıq edmə. (içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma)

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapınçılıq

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapışçılıq

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapmaçılıq edmə taətçilik edmə. (içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma)

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapmaçılıq

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapuççılıq edmə qulluqçuluq edmə. taətçilik edmə.(içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma)

TAƏT EDMƏ : Turuz Farsca - Türkce

tapuççılıq. taətçilik. ibadət edmə