Multilingual Turkish Dictionary

TAƏT EDMƏK

TAƏT EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tapmaçılıq tapınçılıq. tapışçılıq. tapuççılıq. qulluqçuluq. (içik (nəfsin) yenilməsi, ürək arınması ilə uğraşma)