Multilingual Turkish Dictionary

TABAŞİRLİ

TABAŞİRLİ : Azerbaijani English Dictionary

s. [i.s.] soiled / dirtied with chalk; [i.s.] mixed with chalk

TABAŞIRLI : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif
Tabaşir tozu qonmuş, tabaşire bulanmış. Əlləri bütün tabaşirlidir.
Terkibinde tabaşir olan. Tabaşirli məh-lul. □ Tabaşirli kağız
üzerine ağ yapışqan rengi çekilmiş kağız.