Multilingual Turkish Dictionary

TABANI

TABANI : Turuz Dictionary


atın adı ulu, dəvənin dabanı. (ulu: yekə)

TABANI : Turuz Dictionary


atın adı ulu, dəvənin dabanı. (ulu: yekə)