Multilingual Turkish Dictionary

TABANINA

TABANINA : Turuz Dictionary

- dabanına basmaq: ökcəsinə basmaq. dib dibə, çox yaxından izləmək.
heyvan ayağ dabanına, altına dayancaqlıq, qaymamaqlıq vermək üçün çivilənən dəmir tikəsi: taxa. çaxı. çaxa. (çaxlamaq: qatılamaq. qatalamaq. nallamaq.
çaxla: taxalı. nallı). nal

TABANINA : Turuz Dictionary

- dabanına basmaq: ökcəsinə basmaq. dib dibə, çox yaxından izləmək.
heyvan ayağ dabanına, altına dayancaqlıq, qaymamaqlıq vermək üçün çivilənən dəmir tikəsi: taxa. çaxı. çaxa. (çaxlamaq: qatılamaq. qatalamaq. nallamaq.
çaxla: taxalı. nallı). nal