Multilingual Turkish Dictionary

TABANLAMAQ

TABANLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dabanlamaq. (tavan < təpmək)
sıxmaq. sıxışdırmaq. güclü itələmək. qovalamaq. izləmək: düşman dabanlanmasa cücərər.
ayağlamaq. basıb çeynəmək
yerimək: gerçək yolu dabanlayın. 1 avara gəzmək. böyük addımlarla yerimək. 1 dayanmaq. dirənmək: o öz dediyin dabanladı.
iş başarmayıb kor koruna şaşqın şaşqın naşıyana iş aparmaq. təpmək. təpik döymək.
gömmək. quylamaq.
daban götürmək. tələsmək. tezikmək: gecikmişik. dabanla bir az.
ürək tapmaq. ürəklənmək: dabanlandı keçdi önə.
sabanlamaq. təpmək. sapanla sürmək.
təpmək. şıllaqlamaq.
tavanlanmaq. qıvamlanmaq. dayqunmaq. duruşsunmaq. quysunmaq. çaqqınlanmaq

TABANLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dabanlamaq.
istinadlamaq. dayanmaq. söykənmək. arxalanmaq. dalalanmaq. daldalanmaq. qalalanmaq. dayalanmaq. dayalınmaq. təggələnmək. ittikalanmaq.
onatmaq. onamaq. onaylamaq. uyqulamaq. qollamaq. imzalamaq. təsdiqləmək. qəbul edmək

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary

dabanlamaq. ökcələmək

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary

dabanlamaq. daban qırmaq. durmadan, ara vermədən birin ardınca yerimək

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary

dabanlamaq. tobanlamaq.
damqalamaq. möhürləmək. təsdiqləmək.
daban salmaq

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary


dabanlamaq. nəqd edmək. intiqad edmək

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary

dabanlamaq. ökcələmək

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary

dabanlamaq. daban qırmaq. durmadan, ara vermədən birin ardınca yerimək

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary

dabanlamaq. tobanlamaq.
damqalamaq. möhürləmək. təsdiqləmək.
daban salmaq

TABANLAMAQ : Turuz Dictionary


dabanlamaq. nəqd edmək. intiqad edmək