Multilingual Turkish Dictionary

TABAYİ'

TABAYİ' : Turkish Risale

Mizaçlar, tabiatlar, huylar. Yaratılışlar

TABAYİ' : Ottoman Turkish

Mizaçlar, tabiatlar, huylar. Yaratılışlar