Multilingual Turkish Dictionary

TABAYİ'-İ ZİRUH

TABAYİ'-İ ZİRUH : Turkish Risale

Ruhlu mahlukatın yaratılışları

TABAYİ'-İ ZİRUH : Ottoman Turkish

Ruhlu mahlukatın yaratılışları