Multilingual Turkish Dictionary

TABE EDMƏK

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ağındırmaq

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

oysutmaq

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ükdürmək

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

cilovlamaq cilolamaq. çilovlamaq. müti edmək

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əğdirmək

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

əlaltılamaq

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qatlatıdmaq

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

qonutmaq müti edmək

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tapıdırmaq

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tapıdırtmaq sültələmək

TABE EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yerində oturtmaq