Multilingual Turkish Dictionary

TABE OLARAQ

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

ağanaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

axaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

axınaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

izənərək

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

izləyərək

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

qaraşaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

örnək olaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

tapınaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

uyaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

yollanaraq

TABE OLARAQ : Turuz Farsca - Türkce

yolundan, izindən gedərək