Multilingual Turkish Dictionary

TABE OLMAQ

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

and içmək

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ağlı olmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ağmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

aqmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oysunmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oyun əğmək

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

oyun sınmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

ükünmək

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

dizə gəlmək çökmək

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qulağ tutmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

qurala uymaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

quşaq bağlamaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sarılmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sarınmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

sarmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

tapınmaq

TABE OLMAQ : Turuz Farsca - Türkce

uymaq