Multilingual Turkish Dictionary

TABESİZ

TABESİZ : Azerbaijani English Dictionary

s.: tabesiz mürəkkəb cümlə qram. the compound sentence

TABESIZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.: tabesiz mürəkkəb cümlə
qram.
iki ve daha artıq müsteqil cümleden düzelen mürekkeb cümle; mes.: Hava tut-qunlaşır, ətraf dumanlı bir pərdəyə bürü-nürdü. M.Hüseyn.