Multilingual Turkish Dictionary

TABIZ

TABIZ : Turuz Dictionary

tapız. təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz) tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift. dürüşt).
təpiz yapız: bərk düz (topraq)

TABIZ : Turuz Dictionary

tapız. təpiz. təbiz. (tabrız. təpriz. təbriz) tadanıb, təpilib bərkimiş nərsə. (sift. dürüşt).
təpiz yapız: bərk düz (topraq)