Multilingual Turkish Dictionary

TABLE OF ALLOWANCE

TABLE OF ALLOWANCE : English Turkish military

İSTİHKAK LİSTESİ, İSTİHKAK TABLOSU:Kuruluşa ait malzemenin temel istihkakını belirleyen ve envanter kullanım hakkı verilerinin geliştirilmesi, tashih edilmesi veya geliştirilmesini kontrol edebilmeyi sağlayan bir malzeme istihkak belgesi