Multilingual Turkish Dictionary

TABLE OF DISTRIBUTION

TABLE OF DISTRIBUTION : English Turkish military

KURULUŞ DIŞI KADRO:Teşkilat ve malzeme kadrosu bulunmayan özel bir görev ifa edecek bir askeri birliğin kuruluş bünyesini ve personelini gösteren bir çizelge