Multilingual Turkish Dictionary

TABLE OF MAXIMUM PUNISHMENTS

TABLE OF MAXIMUM PUNISHMENTS : English Turkish military

AZAMİ CEZA HADLERİ ÇİZELGESİ:Askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunları hükümlerini ihlal vakalarında verilecek en ağır cezaları gösterir liste. Bu çizelge, harp zamanında uygulanmayabilir