Multilingual Turkish Dictionary

TABLE OF ORGANIZATION

TABLE OF ORGANIZATION : English Turkish military

TEŞKİLAT ÇİZELGELERİ:Teşkilat ve malzeme kadrolarının yalnız teşkilata ait esaslarını ihtiva eden kısmı