Multilingual Turkish Dictionary

TABQA

TABQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

> tıbqı. tibqi. tap özü. tam özü

TABQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

tabğa. batğa. tabağ. düz, saf taxda

TABQA : Turuz Dictionary

tabağ. məcmə. əncümən. kanun. yeyət. başqah

TABQA : Turuz Dictionary

tabağ. məcmə. əncümən. kanun. yeyət. başqah