Multilingual Turkish Dictionary

TAFQAC

TAFQAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

tamqac. tabqaç.
dövüşçü. qavgacı.
ulu. sayqıdəğər. möhtərəm.
tapıcı. tapınıcı