Multilingual Turkish Dictionary

TAHALLÜL

TAHALLÜL : Turkish Risale

(Hall. den) Hallolmak. Eczası birbirinden ayrılmak

TAHALLÜL : Ottoman Turkish

"(Halel. den) Bozulmak. Ekşimek. Sirke olmak. * Araya girmek. Başka bir şeyin müdahale etmesi, karışması. * Dişleri hilâllamak.(Haşirde bütün zevil-ervahın ihyası; mevt-âlud bir nevm ile kışta uyuşmuş bir sineğin baharda ihyâ ve inşâsından kudrete daha ağır olamaz. Zira kudret-i ezeliye zâtiyedir; tagayyür edemez, acz tahallül edemez, avâik tedâhül edemez, onda meratib olamaz, her şey O'na nisbeten birdir. H.)"

TAHALLÜL : Ottoman Turkish

ayrışma

TAHALLÜL : Turkish Turkish Hukuk

Halel bulma, bozulma, araya girme