Multilingual Turkish Dictionary

TAHATA

TAHATA : Turuz Dictionary

-yaşam bu gün, yarın gələr bəllənməz, versən yelə bir dahada əldənməz. (əldənməz: əldə edinməz)

TAHATA : Turuz Dictionary

dahada. daxada. daxama. daxamu.
bu, daxamu gözəl

TAHATA : Turuz Dictionary

-yaşam bu gün, yarın gələr bəllənməz, versən yelə bir dahada əldənməz. (əldənməz: əldə edinməz)

TAHATA : Turuz Dictionary

dahada. daxada. daxama. daxamu.
bu, daxamu gözəl