Multilingual Turkish Dictionary

TAHAYYÜL

TAHAYYÜL : Turkish Turkish

hayalde canlandırma, imgeleme

TAHAYYÜL : Turkish Risale

(C.: Tahayyülât) Hayale getirmek. Hayalde canlandırmak. Fikir kurmak. (Bak: Dimağ)

TAHAYYÜL : Ottoman Turkish

(C.: Tahayyülât) Hayale getirmek. Hayalde canlandırmak. Fikir kurmak. (Bak: Dimağ)

TAHAYYÜL : Ottoman Turkish

hayâl etme

TAHAYYÜL : Turkish Turkish Hukuk

Hayal etme

TAHAYYÜL : Turkish German

Phantasie, Illusion