Multilingual Turkish Dictionary

TAHLİF

TAHLİF : Turkish Turkish

ant içirme, yemin ettirme

TAHLİF : Turkish Risale

(Halef. den) Birini kendi yerine bırakmak

TAHLİF : Ottoman Turkish

(Half. dan) Yemin ettirmek. Yemin vermek

TAHLİF : Turkish Turkish Hukuk

Yemin ettirilmek; and içirilmek