Multilingual Turkish Dictionary

TAHQÜN

TAHQÜN : Turuz Dictionary

dahgün.
quramlar birgün qurulur, dahgün dalığır. (dağılmaq: dalığmaq. dalağmaq. məhv olmaq)

TAHQÜN : Turuz Dictionary

dahgün.
quramlar birgün qurulur, dahgün dalığır. (dağılmaq: dalığmaq. dalağmaq. məhv olmaq)