Multilingual Turkish Dictionary

TAIL-COAT

TAIL-COAT : English Azerbaijani Turkish

frak [qabaq ətəkləri kəsik, dal tərəfdən isə uzun dar ətəkləri olan palto yaxud pencək]