Multilingual Turkish Dictionary

TAKİM

TAKİM : Az Turkish Farsi

تاکه
تازمانی که

TAKİM : Turkish Turkish

verimsiz duruma getirme, kısırlaştırma

TAKİM : Turkish Turkish

mikrobundan arıtma

TAKIM : Turkish Turkish

ir işte ya da bir yerde kullanılan eşya ve aygıtların tümü

TAKIM : Turkish Turkish

meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk

TAKIM : Turkish Turkish

görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, °ekip, °trup

TAKIM : Turkish Turkish

irbirini tamamlayan şeylerin tümü

TAKIM : Turkish Turkish

sigara ağızlığı

TAKIM : Turkish Turkish

ölüğü oluşturan birliklerden her biri

TAKIM : Turkish Turkish

ir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi bellibaşlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu

TAKIM : Turkish Turkish

canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik

TAKIM : Turkish Turkish

ir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri

TAKIM : Turkish Turkish

irlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu

TAKIM : Turkish Turkish

(aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda) topluluk

TAKIM : Turkish Turkish

enzer, gibi

TAKIM : Turkish English

n. set, suit, suite, team, group, clique, gear, fitment, band, battery, brigade, bunch, covey, gang, outfit, posse, squad, tackle, tribe, platoon, side

TAKIM : Turkish German

Mannschaft; Geschirr, Besteck; Gruppe, Truppe

TAKIM : Turkish French

groupe [le], ensemble [le], coterie [la], équipe [la], série [la], train [le], ustensile [le], service [le]