Multilingual Turkish Dictionary

TAKE

TAKE : English Azerbaijani Turkish

v. 1] [took; taken] almaq, götürmək 2] qəbul etmək 3] müşayiət eləmək; ötürmək; yanınca getmək; take smb. home [to the station] kimisə evə yola salmaq, stansiyaya [vağzala] yola salmaq 4] take smth. to eat yemək; take smth. to drink içmək; take medicine dərman qəbul etmək 5] uymaq, qapılmaq bərk həvəslənmək [to]; take after bənzəmək, oxşamaq [kiməsə]